Zpět do obchodu

Registrace

Vlastnosti

Hydrokompost je organické hnojivo, které lze použít pro hnojení všech druhů polních plodin, pro hnojení travních porostů a pro hnojení výsevu, předpěstování i výsadby lesních i ovocných dřevin 

 

 

 

Výroba a složení 

 

Organický hydrosorbent Hydrokompost zvyšuje retenční vlastnost půdy nejen pro výsadbu sazenic.

Výroba: Reverzibilní hydrosorbent na bázi organického bio hnojiva se vyrábí smícháním stájových odpadů z chovu skotu, prasat a rostlinné výroby, následně fermentován, usušen a míchán se zemědělskými komoditami, biouhlem, popelem z biomasy v přesných poměrech pro danou sazenici, poté lisován do granulí.

Výsledkem je přesný poměr uhlíku, draslíku, dusíku, pH a v neposlední řadě perfektní retence, až o 2,5 m3, vody na jednom hektaru.

Díky spolupráci s výzkumným ústavem a dlouholetým výzkumům můžeme přesně připravit produkt pro druh sazenice stromů, keřů a dalších rostlin.

 

 Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určené k základnímu hnojení i přihnojování. Je vhodné pro rostliny citlivé na chlor.
Doporučené hodnoty dávkování (t/ha)
• Obilniny 4
• Řepka 6
• Brambory 8
• Trvalé travní porosty 6
Pro pěstování sazenic dřevin se doporučuje dávka 0,5 až 1 kg/m2.
Maximální aplikační dávka je 20 t/ha v průběhu 3 let.
Konkrétní dávka hnojiva Hydrokompost se stanoví dle potřeb plodin, stanoviště a pěstitelských podmínek. Při používání hnojiva Hydrokompost je nutné respektovat zásady správné zemědělské praxe a to zejména ve zranitelných oblastech dle Nitrátové směrnice (Nař. vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu v platném znění).

Hydrokompost je veden jako organické hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem. 

 

 

 

Zpět do obchodu
GDPR  |  Obchodní podmínky